Elektrofiziniai matavimai ir bandymai

1. Įrenginių įžeminimo (įnulinimo) varžų matavimai.

1.1. Įžeminimo įrenginių ir įžemintuvų varžos matavimai.
1.2. Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų varžos tikrinimas.
1.3. Apsauginių laidininkų vientisumo tikrinimas.
1.4. Grandinės fazė nulis parametrų iki 1000V įtampos įrenginiuose matavimas.

2. Izoliacijos varžų matavimai.

2.1. Elektros įrenginių izoliacijos varžos matavimai.
2.2. Suvirinimo transformatorių, srovės keitiklių izoliacijos varžos matavimai.
2.3. Iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimai.
2.4. Iki 1000V įtampos daugiagyslių kabelių, antrinių grandinių, rankinių elektros įrankių izoliacijos varžos matavimai.

3. Elektrinių parametrų (įtampos, srovės, galios, nuotėkio srovių ir kt.) matavimai.

4. Bandymai.

4.1. Nuotėkio srovės apsaugos įtaisų veiksmingumo patikra.
4.2. ARĮ sistemos veikimo patikra.
4.3. Automatinių jungiklių bandymai.
4.4. Elektros tinklų (kabelių, šynų) ir įrangos iki 10 kV įtampos izoliacijos bandymai.
4.5. Apsauginių ir įzoliuotų elektros priemonių bandymai.

5. Veikiančių elektros įrenginių eksploatavimas.

5.1. Kabelių linijų (0,4kV ir 10kV įtampos) gedimo vietų nustatymas ir remontas.
5.2. 0,4kV ir 10 kV įtampos elektros įrenginių eksploatavimas.

6. Elektros įrenginių montavimo ir instaliavimo darbai.

www.enermega.lt | www.pervyniojimas.lt | www.freza.lt | www.gaminame.lt